WITAMY W NASZYM PRZEDSZKOLU
UCZYMY DZIECI TOLERANCJI I AKCEPTACJI
Uśmiech i zabawa – to podstawa!
previous arrow
next arrow
Slider

OFERUJEMY:

  • profesjonalną opiekę przyjaznej i wykwalifikowanej kadry,
  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z wytycznymi MEN,
  • ciekawe formy i nowoczesne metody pracy,
  • dobrze wyposażone sale zajęć i ogród przedszkolny ze sprzętem rekreacyjno-zabawowym oraz rehabilitacyjno-terapeutycznym,
  • realizację procesu opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczego według indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
  • prawidłowo zbilansowane posiłki zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci,
  • opiekę specjalistów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie,

od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 6:30 do 16:30.

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie
zapewnia bezpłatne realizowanie podstawy programowej
(nauczanie, wychowanie i opieka) przez pięć dni w tygodniu,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 13:00

INTEGRACJA

Co wyróżnia grupę integracyjną:

Jest mniej liczna. W grupie oprócz dzieci zdrowych znajduje się do 5 dzieci niepełnosprawnych. Jedną grupą opiekuje się jednocześnie dwoje wychowawców. 

MISJA

Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom,
otwartą na ich potrzeby. 
Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

PROGRAMY

Działania naszego przedszkola realizują ideę podmiotowości i nastawione są na stymulowanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami. Opierają się na aktywności wychowanków rozwijając mocne strony szeroko pojętej samodzielności.

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Anna Walczak

Wicedyrektor:
mgr Justyna Kuberska

tel./fax: 77 410 07 70