DOKUMENTY

REGULAMINY:

  • Regulamin Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
  • Regulamin Kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie
  • Regulamin Organizacyjny Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie
  • Regulamin ZFŚS
  • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie

Wszystkie Regulaminy dostępne są w Kancelarii Dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Alina Mysiorek

Wicedyrektor:
mgr Anna Walczak

tel./fax: 77 410 07 70