KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

30 października 2020

Informujemy, że przedszkole od poniedziałku 02.11.2020 r. wznawia zajęcia dydktyczno-wychowawczo-opiekuńcze w murach przedszkola. 

Z uwagi na czerwoną strefę, prosimy o bezwględne przestrzeganie reżimu sanitarnego. Przypominamy o obowiązujących procedurach i konieczności przestrzegania zasad D-D-M – dystans, dezynfekcja, maseczka. 

Przypominamy o ograniczeniu czasu pobytu w szatni przedszkola do niezbędnego minimum – umożliwiając innym rodzicom sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci do/z przedszkola.

Prosimy rodziców dzieci o obserwowanie i samokontrolę stanu zdrowia swojego i dziecka. Przypominamy, że w przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dzieci należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza rodzinnego.

Prosimy również o częste sprawdzanie ogłoszeń w aplikacji 4parents oraz strony internetowej przedszkola.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia : )

172 total views, 1 views today