Ćwiczenia słuchowe

29 sierpnia 2014

Ćwiczenia słuchowe – stanowią one bardzo ważną grupę ćwiczeń logopedycznych, ponieważ często opóźnienia czy zaburzenia rozwoju mowy pojawiają się na skutek opóźnień rozwoju słuchu fonematycznego /tzw. słuchu mownego/. Stymulując funkcje słuchowe przyczyniamy się do rozwoju mowy dziecka.

480 total views, 1 views today

Ćwiczenia fonacyjne (głosowe)

29 sierpnia 2014

Ćwiczenia fonacyjne – mają na celu ustawianie prawidłowej emisji głosu, dziecko ma nauczyć się właściwego posługiwania się głosem. Prowadzenie ćwiczeń fonacyjnych pozwala na zlikwidowanie u dzieci głosów zbyt piskliwych, krzykliwych. Również wśród tych ćwiczeń wyróżniono kilka ich rodzajów – ze względu na ich cele. I tak:

1,405 total views, 1 views today

Jak nauczyć dziecko ładnie mówić?

29 sierpnia 2014

Małemu dziecku na początku bardzo trudno jest wymówić wszystkie trudne głoski. Jeśli te kłopoty utrzymują się należy udać się z dzieckiem do logopedy. Nie należy zwlekać z taką wizytą licząc, że dziecko z tego wyrośnie. Jeżeli mamy do czynienia z wadą, może się ona pogłębić i utrwalić, a co za tym idzie niepoprawna wymowa ma negatywny wpływ na rozwój intelektualny, karierę szkolną i poczucie własnej wartości.

177 total views, no views today