„Okulary” w oparciu o Metodę Dobrego Startu

30 września 2015

W grupie I „Zajączki” prowadzone są zajęcia w oparciu o Metodę Dobrego Startu „Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 letnich”.  W dniu 23 września dzieci poznały wzór graficzny i wiersz pt. „Okulary”.

CELE OPERACYJNE:
DZIECKO:

 • poznaje słowa wiersza „Okulary” oraz wzór graficzny 18a,
 • potrafi wodzić palcem po wzorze z równoczesnym recytowaniem wiersza,
 • doskonali koordynację ruchowo- słuchowo-wzrokową,
 • zna i używa pojęć: koło, kreska, okulary,
 • rysuje palcem w powietrzu, na dywanie, na tackach z kaszą, na kartce A4,
 • przetwarza obraz ruchowy na graficzny,
 • samodzielnie rysuje koła i kreskę,
 • potrafi spokojnie w ciszy obejrzeć wszystkie prace plastyczne.

POMOCE:

tablica tematyczna z ilustracją z zestawu pomocy dydaktycznych „Okulary” wzór graficzny do wiersza, tacka z kaszą, kartki A4, kredki świecowe.

LITERATURA:
Komplet:

 1. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 -letnich”. Zestaw pomocy dydaktycznych. Wyd. Harmonia
 2. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 -letnich”. Zestaw pomocy dydaktycznych. Ćwiczenia. Wyd. Harmonia

PRZEBIEG ZAJECIA:

1. Zajęcia wprowadzające:

A) Powitanie

 • Piosenka na powitanie „Witaj…”

B) Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała:

 • Dzieci witają się poszczególnymi częściami ciała: ręką, nogą, głową, plecami, brzuchem, itp.

C) Ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni:

 • Reakcja na pauzę i muzykę: pauza- ręce w górze; muzyka – chodzenie rękami na dole;

D) Rozmowa na temat obrazka pt. „Okulary”

 • Przyjrzyjcie się obrazkowi. Co na nim widzicie?
 • Kto znajduje się na obrazku? (dziadek, wnuczka – dziewczynka)
 • Co przyniosła dziadkowi wnuczka? (kwiatki)
 • Co mają na nosie? (okulary)
 • Które okulary mają kształt koła?
 • Kto z waszych bliskich nosi okulary.

C) Słuchanie wiersza pt. „Okulary”

Mój dziadek ma na nosie okrągłe okulary
i wszystko dobrze widzi, choć jest już trochę stary.

D) Rozmowa na temat wiersza:

 • Kto ma na nosie okulary?
 • A dlaczego je nosi?
 • Jaki jest dziadek?
 • Uzupełnijcie zdanie:
  Mój dziadek ma na nosie okrągłe… (okulary)
  i wszystko dobrze widzi, choć jest już trochę ….(stary).
 • Posłuchajcie, jakie słowa się rymują: okulary – stary
 • Klaszcząc, dzielimy na sylaby słowa: okulary, stary.

2. Zajęcia właściwe:

A) Ćwiczenia ruchowe:

 • dzieci otrzymują kolorowy pasek bibuły – rysują w powietrzu koła, naśladując nauczyciela/same lub z pomocą nauczyciela wspomagającego/

B) Ćwiczenia ruchowo-słuchowe

 • dzieci mówią rytmicznie wierszyk i klaszczą,
 • po 3 woreczki z ryżem dla każdego z dzieci oraz osoby prowadzącej, dzieci uderzają rytmicznie zaciśniętą piąstką, palcem wskazującym, prawą lub lewą ręką w woreczki mówiąc wierszyk.

C) Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe:

Etap I: Prezentacja i omówienie budowy i sposobu rysowania wzoru:

– dzieci patrzą na wzór i odpowiadają na pytania:

 • co ten wzór wam przypomina?/ciężarki, ……/
 • ile jest tych kółek?/dzieci przeliczają, są dwa koła/;
 • co łączy te koła? (kreska pozioma)
 • gdzie taki sam wzór widzieliście? /dzieci wskazują kolorową ilustrację/

Dzieci przyglądają się, w jaki sposób rysować wzór, jednocześnie rytmicznie mówiąc wierszyk. N. pokazuje miejsce od którego należy rozpocząć jego rysowanie i w jakim kierunku prowadzić rękę /koło – z góry w lewą stronę; kreska od lewej do prawej/

Mój dziadek/ ma / na nosie//
Okrągłe/ o/ kulary//
i wszystko/ do/ brze widzi,//
choć jest już/ tro/ chę stary.//

Etap II: Uczenie się polisensoryczne:

 • dzieci mówiąc rytmicznie wierszyk, rysują po śladzie palcem wzór graficzny.

Etap III: Odtwarzanie wzoru:

 • tacki z kaszą – dzieci rysują wzór graficzny na tacce z kaszą mówiąc rytmicznie wierszyk „Okulary”
 • rysowanie wzoru na dużym arkuszu szarego papieru kredką pastelową,
 • dzieci rysują wzór kredką pastelową po wzorze, i samodzielnie na białej kartce A4, mówiąc rytmicznie wierszyk,
 • omówienie i ocena prac dzieci – ustna pochwała osoby prowadzącej.

ZAJĘCIA KOŃCOWE:

 • relaksacja:

Dzieci leżą na podłodze. Kładą ręce na brzuchu, nabierają powietrza nosem (ich brzuchy unoszą się) i wypuszczają powietrze ustami. Słuchają przy tym relaksującej melodii.

Opracowała: Lidia Szołdra

1,449 total views, 1 views today