Opracowanie wzoru graficznego 13a do wiersza pt. „Koło”

11 września 2015

W dniu 9 września dzieci z gr. I „Zajączki”opracowały wzór graficzny 13a do wiersza pt. „Koło” w oparciu o Metodę Dobrego Startu.

CELE OPERACYJNE:
DZIECKO:

 • poznaje słowa wiersza „Koło” oraz wzór graficzny 13a,
 • spostrzega wzór,
 • słucha i zapamiętuje wiersz
 • doskonali koordynację ruchowo- słuchowo-wzrokową,
 • przetwarza obraz ruchowy na graficzny,
 • rysuje w powietrzu, na dywanie, na tackach z kaszą, na kartce A4,
 • rysuje koło,
 • potrafi spokojnie w ciszy obejrzeć wszystkie prace plastyczne.

POMOCE:

tablica tematyczna z ilustracją z zestawu pomocy dydaktycznych „Koło”, woreczki, wzór graficzny do wiersza dla nauczyciela, wzór graficzny dla każdego dziecka wyklejony różnymi materiałami, tacki z kaszą manną, białe kartki A4, kredki ołówkowe.

LITERATURA:

 • Komplet:
  M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 letnich”. Gdańsk 2009 – wydanie II. Wyd. Harmonia
 • M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 letnich”. Zestaw pomocy dydaktycznych. Wyd. Harmonia
 • M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka: „Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla dzieci 3-4 letnich”. Ćwiczenia. Wyd. Harmonia11

PRZEBIEG ZAJECIA:

ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

Powitanie

 • Każde dziecko otrzymuje opaskę i zakłada na lewą rękę.
 • Powitanie piosenką „Chodźcie do koła” w oparciu o pedagogikę zabawy Klanza
  Chodźcie wszyscy tu do koła
  zabawimy się wesoło.
  Witamy was wszyscy wraz
  na zabawę nadszedł czas – wszyscy idą po kole
  Prawa ręka, lewa ręka – zgodnie ze słowami akcentujemy

  prawa noga, lewa noga poprzez wysunięcie przed siebie
  cały tułów oraz głowa – kiwanie głową
  witamy was – ukłon, rozkładamy ręce w geście powitania
 • Dzieci stoją w kole i kolejno wypowiadają swoje imiona, dzieląc je na sylaby i zaznaczając klaśnięciem każdą sylabę. Wszyscy powtarzają w taki sam sposób.

Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie ciała:

 • Zabawa do słów wierszyka

Mam dwie ręce, nogi dwie,
raz dwa, raz dwa
prawa ręka do machania,
lewa do ziewania

Ćwiczenia kształtujące orientację w przestrzeni

– Każde dziecko otrzymuje koło. Kładzie je na podłodze przed sobą. Nauczyciel mówi:

 • stań obok koła
 • stań za kołem
 • stań przed kołem
 • stań na kole

– Nauka wierszyka

Nauczyciel mówi wierszyk:

Tańczymy, tańczymy, śpiewamy wesoło,
bo taką radosną figurą jest koło.

Dzieci słuchają wierszyka, a potem powtarzają-najpierw po jednym wersie, a następnie cały wierszyk. Dziecko mówiące powtarza wierszyk, a dzieci niemówiące go wokalizują. Mówią go cicho, a potem głośno.

Ćwiczenia językowe

Osoba prowadząca pokazuje dzieciom kolorową ilustrację. Na podstawie zadawanych pytań prowadzący orientuje się czy dzieci wiedzą co przedstawia ilustracja:

 • kto jest na obrazku? /dzieci/
 • co jeszcze znajduje się na obrazku? /zabawki/
 • co robią dzieci? /tańczą/
 • dzieci trzymają się za ręce tworząc… /koło/

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE

Ćwiczenia ruchowe

 • dzieci otrzymują kolorowy pasek bibuły – patrzą na wzór na tablicy i rysują w powietrzu koło, naśladując nauczyciela/same lub z pomocą nauczyciela wspomagającego/

Ćwiczenia ruchowo-słuchowe

 • dzieci mówią rytmicznie wierszyk i klaszczą,
 • po 4 woreczki z ryżem dla każdego z dzieci oraz osoby prowadzącej, dzieci uderzają rytmicznie zaciśniętą piąstką, palcem wskazującym, prawą lub lewą ręką w woreczki mówiąc wierszyk

Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe

Etap I: Prezentacja i omówienie budowy i sposobu rysowania wzoru

– dzieci patrzą na wzór i odpowiadają na pytania:

 • co ten wzór wam przypomina?/koło, zegarek, rondo, opona, karuzela/
 • ile jest tych kółek?/dzieci przeliczają, jest jedno koło/;
 • gdzie taki sam wzór widzieliście? /dzieci wskazują kolorową ilustrację z dziećmi tańczącymi w kole/
 • dzieci przyglądają się, w jaki sposób rysować wzór, jednocześnie rytmicznie mówiąc wierszyk o kole. pokazuje miejsce od którego należy rozpocząć jego rysowanie i w jakim kierunku prowadzić rękę /z góry w lewą stronę/

Tańczymy//tańczymy//śpiewamy//wesoło//
bo taką//radosną//figurą//jest koło//

Etap II: Uczenie się polisensoryczne

 • dzieci mówiąc rytmicznie wierszyk, rysują palcem wzór graficzny przedstawiający koło, wyklejony materiałami o różnej fakturze

Etap III: Odtwarzanie wzoru

 • tacki z kaszą – dzieci rysują wzór graficzny na tacce z kaszą mówiąc rytmicznie wierszyk „Koło”

Tańczymy, tańczymy, śpiewamy wesoło,
bo taką radosną figurą jest koło.

 • dzieci rysują wzór kredką pastelową, mówiąc rytmicznie wierszyk,
 • omówienie i ocena prac dzieci – ustna pochwała osoby prowadzącej.

ZAJĘCIA KOŃCOWE:

 • relaksacja – dziecięce masażyki Bogdanowicz:

Karuzela

Idzie Jasio po zakupy, mama go wysłała (kroczymy dwoma palcami po plecach dziecka)
Patrzy – stoi karuzela, kolorowa cała (rysujemy kółko)
„Eee… zakupy poczekają, ja pojeżdżę sobie,
Zaraz potem w sklepie obok w mig zakupy zrobię” (rysujemy kilka kółek)
Karuzela wciąż się kręci, Jaś jeździ z zapałem (dużo kółek)
Nagle drapie się pogłowie: „Co ja kupić miałem” (drapanie dziecka po głowie)
Wraca biegiem do mamusi: „Mamusiu kochana!”(szybko kroczymy palcami)
Karuzela wszystko w głowie dziś mi pomieszała” (rysujemy kółka)

Opracowała: Lidia Szołdra

1,870 total views, 1 views today