Ozobot na łące

17 marca 2019

W minionym tygodniu w gr. V „Zajączki” rozmawialiśmy o zwierzętach sprzed milionów lat, a nie wszyscy wiedzą, że pszczoły należą do tych zwierząt, które zwykliśmy określać żywymi skamielinami – zamieszkiwały Ziemię już w czasach dinozaurów.

Rozmawialiśmy o roli pszczoły w przyrodzie, a w związku z tym naszego OZOBOTA zamieniliśmy w pszczołę miodną i zadaniem dzieci było pokolorować wiosenną łąkę oraz ule i przykleić podpis „ul”. Kolejnym zadaniem dzieci było zakodować trasę dla pszczoły, która przy kwiatku musiała zebrać pyłek kwiatowy, czyli ma obracać się (kod: rotacja), a przy ulu zatrzymać się, żeby zebrany pyłek zanieść do ula (kod: stop 3 sek.). Dzieci podzielone na zespoły 2-3 osobowe kolorowały i kodowały, a następnie po sklejeniu wszystkich kartek powstała nam długa łąka, pełna kwiatów i uli. 

Cele ogólne:

 • Poszerzenie wiadomości na temat roli pszczoły w przyrodzie;
 • Rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi;
 • Kształtowanie umiejętności kodowania informacji przy pomocy sekwencji barw;
 • Rozwijanie miękkich kompetencji (umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe
  podejście do stawianych problemów.

Cele operacyjne:
Dziecko

 • Wie, że pszczoły miodne zbierają nektar i pyłek kwiatów, który jest ich pożywieniem i w ten sposób zapylają rośliny owadopylne;
 • Potrafi wymienić mieszkańców ula (rój pszczeli składa się z królowej-matki, robotnic, trutni) oraz jakie są produkty pszczół miodnych (miód, wosk, pierzga). Wie, że pierzga jest pokarmem dla larw pszczół.
 • Wie, jakie znaczenie mają wybrane sekwencje kolorów;
 • Planuje swoje działania, sprawdza ich efekt;
 • Stara się uzupełniać kody starannie;
 • Chętnie pracuje w parach lub zespołach.

Wzbogacając zajęcia o elementy kodowania z wykorzystaniem robotów, nie tylko je uatrakcyjnimy, czy podniesiemy ich efektywność.

ZOBACZ: GALERIA ZDJĘĆ

555 total views, 1 views today