PROGRAMY ROK SZK. 2018/2019

GRUPA I "MISIE"

 • „KOCHAM PRZEDSZKOLE” –  program wychowania przedszkolnego –  M. A. Pleskot, A. Staszewska – WSiP,
 • Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu – E. Wodzicka-Dondziłło, JUKA
 • „Rytmika dla smyka” – A. Walczak – program własny,
 • „Będę przedszkolakiem” – J. Marel, A. Pilarska – program adaptacyjny
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA II "ELFY"

 • „KOCHAM PRZEDSZKOLE” –  program wychowania przedszkolnego –  M. A. Pleskot, A. Staszewska – WSiP,
 • „Rytmika dla smyka” – A. Walczak – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA III "ŻABKI"

 •  „KOCHAM PRZEDSZKOLE”  –  program wychowania przedszkolnego –  M. A. Pleskot, A. Staszewska – WSiP,
 • „Rytmika dla smyka” – A. Walczak – program własny,
 • „Pasje i zainteresowania” – E. Smoleń, A. Spór – program innowacyjny,
 • indywidualny programy  edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA IV "ŻYRAFKI"

 • „KOCHAM PRZEDSZKOLE” –  program wychowania przedszkolnego –  M. A. Pleskot, A. Staszewska – WSiP,
 • „Przedszkolna Akademia Zdrowia” – D. Błaszkiewicz – program innowacyjny,
 • „Rytmika dla smyka” – A. Walczak – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROJEKTY:

 • „Cały teatr na mojej głowie” – projekt z wyszczególnieniem działań propagujących uczenie się w województwie opolskim 20-lecia samorządności wojewódzkiej i powiatowej,

GRUPA V "ZAJĄCZKI"

 •  „NASZE PRZEDSZKOLE” – program edukacji przedszkolnej –  W. Żaba-Żabińska – MAC edukacja,
 • „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” – E. Wodzicka-Dondziłło -JUKA,
 • „Jesteśmy dziećmi Boga” I. Czarnecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubik, ks. G. Łuszczak SJ (WAM),
 • „Rytmika dla smyka” – A. Walczak – program własny,
 • „Literkowo” – L. Szołdra – program własny
 • „Gry uczą i bawią” – A. Czuczwara – program własny,
 • „Kodowanie na dywanie” – L. Szołdra – program innowacyjny,
 • „Bohater tygodnia” – A. Czuczwara, L. Szołdra – program innowacyjny,
 • „Zdolny przedszkolak. Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych” – A. Szymszon – program własny,
 • ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować” – EduSense,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROJEKTY:

 • „Cały teatr na mojej głowie” – projekt z wyszczególnieniem działań propagujących uczenie się w województwie opolskim 20-lecia samorządności wojewódzkiej i powiatowej,
 • „Piękna Nasza Polska Cała” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.

GRUPA VI "BIEDRONECZKI"

 •  „NASZE PRZEDSZKOLE” – program edukacji przedszkolnej –  W. Żaba-Żabińska – MAC edukacja,
 • „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu” – E. Wodzicka-Dondziłło – JUKA,
 • „Jesteśmy dziećmi Boga” I. Czarnecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubik, ks. G. Łuszczak SJ (WAM),
 • „Rytmika dla smyka” – A. Walczak – program własny,
 • „Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego realizowany przez R. Zielonkę,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROJEKTY:

 • „Cały teatr na mojej głowie” – projekt z wyszczególnieniem działań propagujących uczenie się w województwie opolskim 20-lecia samorządności wojewódzkiej i powiatowej,
 • „Piękna Nasza Polska Cała” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.

PROGRAMY ROK SZK. 2017/2018

GRUPA I "ŻABKI"

 • „KOCHAM PRZEDSZKOLE” –  program wychowania przedszkolnego –  Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – WSiP,
 • „Rytmika dla smyka” – Anna Walczak – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA II "ŻYRAFKI"

 • „DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE” – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Anna Pawłowska – Niedbała z zespołem (Nowa Era), 
 • „Rytmika dla smyka” – Anna Walczak – program własny,
 • ogólnopolski program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA III "ZAJĄCZKI"

 •  „KOCHAM PRZEDSZKOLE”  –  program wychowania przedszkolnego –  Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – WSiP,
 • „Literkowo” – Lidia Szołdra – program własny,
 • „Gry uczą i bawią” – Aleksandra Czuczwara – program własny,
 • „Kodowanie na dywanie” – Lidia Szołdra – program innowacyjny,
 • „Rytmika dla smyka” – Anna Walczak – program własny,
 • „Zdolny przedszkolak. Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych” – Anna Szymszon – program własny,
 • ogólnopolski program „Uczymy Dzieci Programować” (od 04-06.2018r.) EduSense,
 • indywidualny programy  edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROJEKTY:

 • ogólnopolski projekt edukacyjno-artystyczny „Awantura o sztukę”.

GRUPA IV "BIEDRONECZKI"

 • „DZIECKO W SWOIM ŻYWIOLE” – program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Anna Pawłowska – Niedbała z zespołem (Nowa Era), 
 • „Rozwijanie percepcji wzrokowej u dzieci” – Renata Zielonka – program własny,
 • „Rytmika dla smyka” – Anna Walczak – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA V "KASZTANKI"

 •  „KOCHAM PRZEDSZKOLE” – program wychowania przedszkolnego –  Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – WSiP,
 • „Kołem malowane – zabawy origami z koła” – Justyna Kuberska – program własny,
 • „Jesteśmy dziećmi Boga” Izabella Czarnecka,Teresa Czarnecka, ks. Władysław Kubik, ks. Grzegorz Łuszczak SJ (WAM),
 • „Rytmika dla smyka” – Anna Walczak – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA VI "DINUSIE"

 • „KOCHAM PRZEDSZKOLE”  – program wychowania przedszkolnego – Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – WSiP,
 • „Rytmika dla smyka” – Anna Walczak – program własny,
 • „Pasje i zainteresowania” – Elżbieta Smoleń, Anna Spór – program innowacyjny,
 • „Edukacja terapeutyczna dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i problemami z koncentracją uwagi” – Marzena Chuchro – program własny,
 • „Rajd rowerowy” – Małgorzata Kapuścik, Urszula Czerwińska – program innowacyjny,
 • „Jesteśmy dziećmi Boga” Izabella Czarnecka,Teresa Czarnecka, ks. Władysław Kubik, ks. Grzegorz Łuszczak SJ (WAM),
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROGRAMY ROK SZK. 2016/2017

GRUPA I "ŻYRAFKI"

 • „Dziecko w swoim żywiole” – Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Anna Pawłowska – Niedbała z zespołem (Nowa Era), 
 • „Program Nauczania Języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Skiba, Anna Wieczorek (PWN),
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA II "ZAJĄCZKI"

 • „Program wychowania przedszkolnego” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Elżbieta Kordos (PWN),
 • „Program Nauczania Języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Skiba, Anna Wieczorek (PWN),
 • „Literkowo” – Lidia Szołdra – program własny,
 • „Książka moim przyjacielem” – Aleksandra Czuczwara, Lidia Szołdra – program własny,
 • „Aktywne słuchanie muzyki wg metody Batii Strauss” Anna Szymszon – program własny,
 • indywidualny programy edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA III "BIEDRONECZKI"

 • „Dziecko w swoim żywiole” – Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki – Anna Pawłowska – Niedbała z zespołem (Nowa Era), 
 • „Program Nauczania Języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Skiba, Anna Wieczorek (PWN),
 • „Zabawy Teatralne” Alicja Krawczyk – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA IV "DINUSIE"

 • „Program wychowania przedszkolnego” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Elżbieta Kordos (PWN),
 • „Program Nauczania Języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Skiba, Anna Wieczorek (PWN),
 • „Bajkoterapia w przedszkolu” – Elżbieta Smoleń – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • „Program relaksacyjno-kompensacyjny dla dzieci z problemami koncentracji i nadpobudliwością psychoruchową” – Marzena Chuchro – program własny.

GRUPA V "KASZTANKI"

 • „Program wychowania przedszkolnego” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Elżbieta Kordos (PWN),
 • „Program Nauczania Języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Skiba, Anna Wieczorek (PWN),
 • „Jesteśmy dziećmi Boga” Izabella Czarnecka,Teresa Czarnecka, ks.Władysław Kubik, ks.Grzegorz Łuszczak SJ (WAM),
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

GRUPA VI "ŻEGLARZE"

 • „Program wychowania przedszkolnego” – Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała, Elżbieta Kordos (PWN),
 • „Program Nauczania Języka angielskiego w przedszkolu” – Ewa Skiba, Anna Wieczorek (PWN),
 • „Jesteśmy dziećmi Boga” – Izabella Czarnecka,Teresa Czarnecka, ks.Władysław Kubik, ks.Grzegorz Łuszczak (SJ WAM),
 • „Bezpieczny przedszkolak”- Renata Zielonka, Dorota Błaszkiewicz, Elżbieta Smoleń – program własny,
 • „Aktywne słuchanie muzyki wg metody Batii Strauss” Anna Szymszon – program własny,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

NASZE PRZEDSZKOLE UCZESTNICZY:

W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE:
„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli. Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić.  ZOBACZ: PROGRAM

W MIĘDZYNARODOWYM PILOTAŻOWYM PROJEKCIE
„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

ZASIĘG GMINNY:

 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Gminy czytają z Małym misiem.”

ZASIĘG PRZEDSZKOLNY:

 • „Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Przedszkolaki i Misiaki.”

AKCJE PRZEDSZKOLNE związane z projektem „Mały miś w świecie wielkiej literatury”:

I półrocze:

 • Akcja: „Mały Miś i polskie tradycje Bożego Narodzenia” (gr. II „Zajączki”)

II półrocze:

 • Akcja: „Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu 2017” (gr. II „Zajączki”, gr. V „Kasztanki” i  gr. VI „Żeglarze”)
 • Akcja: „Mały Miś w wielkim świecie wartości” (wszystkie grupy)
 • Akcja:Mały Miś i tradycje wielkanocne” (gr. II „Zajączki”)

ZOBACZ: „MAŁY MIŚ…”

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Alina Mysiorek

Wicedyrektor:
mgr Anna Walczak

tel./fax: 77 410 07 70