RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodniczący:

Wiceprzewodniczący:

Skarbnik: 

Sekretarz:

Szanowni Rodzice!

Zachęcamy do dokonywania wpłat na Radę Rodziców.  

Pamiętaj, że bez Twojej wpłaty możemy mniej.

Równocześnie dziękując wszystkim za wpłacane pieniądze, podkreślamy,
że „wracają one do dzieci”, uatrakcyjniają i wzbogacają przedszkolne życie.

Wspieranie działalności statutowej przedszkola
oparte jest przede wszystkim
na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.

Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy –

Rodzice każdego dziecka naszego przedszkola.

W roku szkolnym 2017/2018 Prezydium Rady Rodziców ustaliło wysokość składki na poczet Rady Rodziców:

Jedno dziecko: 60 zł – jednorazowo lub płatne w dwóch ratach: 30 zł do 30.11.2018 r. i 30 zł do 31.03.2019 r.

Drugie dziecko: 30 zł – płatne do 30.11.2018 r.

Trzecie dziecko: nie pobiera się opłat

MILE WIDZIANA KAŻDA INNA WYŻSZA DOBROWOLNA KWOTA!!!

Składki prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM W NAMYSŁOWIE

UL. PARKOWA 3, 46-100 NAMYSŁÓW

40 8876 0009 0028 3403 2000 0001
z dopiskiem: dobrowolna wpłata, imię i nazwisko dziecka, nr grupy:

  • gr. I „Misie”
  • gr. II „Elfy”
  • gr. III „Żabki”
  • gr. IV „Żyrafki”
  • gr. V „Zajączki”,
  • gr. VI „Biedroneczki”,

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie składek.

Z poważaniem

Rada Rodziców Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Alina Mysiorek

Wicedyrektor:
mgr Anna Walczak

tel./fax: 77 410 07 70