Raport z ewaluacji

Raport z ewaluacji problemowej w obszarze:

"Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola"

w Przedszkolu Integracyjnym w Namysłowie

w dniach od 15.07.2013 r. do 24.07.2013 r.

ZOBACZ:

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w naszym przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji Kuratorium Oświaty w Opolu.

Placówka może spełniać wymagania na 5 poziomach:

Poziom E – niski stopień wypełniania wymagania przez placówkę
Poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania przez placówkę
Poziom C – średni stopień wypełniania wymagania przez placówkę
Poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę
Poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę

Nasze przedszkole spełnia wymagania
na wysokim i bardzo wysokim poziomie!

Wymagania – obszar: Efekty

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętnościpoziom spełniania wymagania: A
Dzieci są aktywnepoziom spełniania wymagania: B
Respektowane są normy społecznepoziom spełniania wymagania: B

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Alina Mysiorek

Wicedyrektor:
mgr Anna Walczak

tel./fax: 77 410 07 70