REKRUTACJA ROK SZK. 2019/2020

Uwaga!

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację wyrażającą chęć dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola. Deklaracje te należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie od 1 do 15 lutego 2019 r.

Rodzice muszą pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać oraz wypełnione złożyć w okresie od 18 lutego do 01 marca 2019 r. u dyrektora Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie przy ul. Parkowej 3.

WARUNKI REKRUTACJI – WIĘCEJ INFORMACJI:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI – URZĄD MIEJSKI W NAMYSŁOWIE

 

KONTAKT

Przedszkole Integracyjne w Namysłowie


ul. Parkowa 3
46-100 Namysłów

Dyrektor:
mgr Alina Mysiorek

Wicedyrektor:
mgr Anna Walczak

tel./fax: 77 410 07 70