Rozsypane literki – książeczka misia Franka

20 marca 2017

W dniu 15 marca 2017 roku w gr. II „Zajączki” (dzieci czteroletnie) odbyło się zajęcie otwarte dla nauczycieli przedszkola pt. „Rozsypane literki – książeczka misia Franka” w ramach warsztatów metodycznych nt. Odimienna nauka czytania Ireny Majchrzak – na czym polega i jak ją wprowadzać?

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka. Polega na stwarzaniu takich sytuacji edukacyjnych, w których jest wykształcenie kompetencji czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym. Uwzględnia indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka. Ta metoda jest alternatywna w stosunku do metody analityczno – syntetycznej. W wyniku wizualizacji słów słuch fonematyczny rozwija się samoistnie. 

Nauka czytania wg koncepcji I. Majchrzak rozpoczyna się od globalnego czytania własnego imienia. Każde dziecko otrzymuje swoje własne słowo, charakterystyczną kombinację liter, która oznacza osobę o szczególnym imieniu, np. Adam, Jagoda, Nina, itd. Tak więc, już od początku dziecko wchodzi w świat pisma, jako w świat znaczeń a nie izolowanych liter. Akt inicjacji powinien być przeprowadzony od razu u progu przedszkola z każdym dzieckiem, niezależnie od jego wieku. Zdaniem autorki metody największe korzyści odnoszą dzieci najmłodsze, ponieważ będą one miały szansę swobodnego, wolnego od przymusu obcowania z pismem na długo przedtem, nim doświadczą, że należy ono do sfery objętej szkolną dyscypliną. Dziecko odkrywa, że napisany wyraz jest nośnikiem tego samego znaczenia, co słowo mówione i że kompozycja liter w wyrazie zależy od brzmienia tego słowa. Np. Jagoda otrzymując wizytówkę – swoje imię rozumie, że to ona sama nadaje znaczenie napisanemu słowu Jagoda i że to ją samą to słowo oznacza.

Kontakt z własnym imieniem niesie duży ładunek emocjonalny, co sprzyja dalszej drodze poznania. Dziecko ma możliwość zwrócić uwagę na szczególne brzmienie swego imienia i zaobserwować, że wystąpiły w nim różne, określone litery. Jest to dla niego bardzo istotne, ponieważ uczy się ono liter przez obserwację – z pismem styka się przecież w różnych sytuacjach, a dorośli powinni jedynie ten kontakt umacniać.

Wprowadzanie w świat pisma w oparciu o metodę I. Majchrzak możemy rozpocząć z dziećmi w każdym wieku przedszkolnym. Sprawdza się ona zarówno u trzy, jak i sześciolatków. W każdej grupie wiekowej realizowane są bowiem inne zadania z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności oraz poziomu indywidualnego rozwoju dziecka. Stosowanie zadań na miarę możliwości dziecka stwarza mu możliwość osiągania swojego własnego sukcesu, a opanowanie nowej umiejętności pozwala mu czuć się lepiej i bezpieczniej.

Irena Majchrzak proponuje wprowadzić dziecko w świat pisma poprzez:

  • akt inicjacji – wprowadzenia w świat liter polega na obdarowaniu dzieci wizytówkami – kartkami z imionami;
  • ścianę pełną liter, na którą składają się dwa zbiory znaków: imiona i litery;
  • prezentację alfabetu wszystkich liter (dużych i małych), każda litera musi być opisana ze względu na jej kształt, jak i na brzmienie;
  • targ liter obejmujący w pierwszej fazie układanie nowych wyrazów z liter swojego imienia, a następnie wyrazów z innych liter zdobytych drogą wymiany z innymi dziećmi;
  • grę w sylaby: Masz słowo, czy nie masz słowa? , która polega na składaniu słów z sylab, w karty sylabowe można już wpisywać jednosylabowe słowa – rzeczowniki (np. kot, las, nos), wytworzy to u dziecka gotowość na spotkanie ze słowem, czyli ze znaczeniem;
  • nazywanie świata polegające na przyporządkowywaniu odpowiedniej nazwy (kartki z nazwami przedmiotów) do wszystkiego, co znajduje się wokół nas, a następnie do obrazków (układanki słowno-obrazkowe).

Bibliografia:

Majchrzak I., Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania, wyd. MAC

Zabawa w czytanie  w grupie II „Zajączki” opiera się m.in. na programie własnym pt. „Literkowo”, który pozwala dzieciom poznawać świat liter już od najmłodszych lat przedszkolnych.

Zobacz: Rozsypane literki – książeczka misia Franka

Zajęcie przeprowadziła: Lidia Szołdra

Warsztaty przeprowadziła: metodyk Dorota Błaszkiewicz

1,508 total views, 3 views today