Opracowanie wzoru graficznego w oparciu o Metodę Dobrego Startu

26 października 2016

Metoda Dobrego Startu (skrót MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz na wzór francuskiej Metody Le Bon Depart. Celem tej metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

1,711 total views, no views today

Metoda Dobrego Startu w grupie „Tęczowe ludki”

21 października 2014

W grupie VI „Tęczowe ludki” prowadzone są zajęcia Metodą Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz. Metoda ta należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. 

1,765 total views, no views today