Wykrywanie na podstawie informacji, logiczne myślenie – „Kodowanie na dywanie”

17 marca 2019

Nie zawsze potrzebujemy wszystkich informacji, żeby kogoś lub coś rozpoznać. Często pomagają nam w tym wskazówki – najbardziej charakterystyczne cechy, które opisują daną postać lub rzecz. Nazywamy to wykrywaniem na podstawie informacji.

Dzieci z gr. V „Zajączki” miały za zadanie znaleźć postać o której mowa. Po przeczytaniu opisu danej postaci, dzieci miały ją zakreślić na kartce, np. mam okrągłe uszy, mam plamki na czole, nie mam włosów. Drugie zadanie polegało na opisaniu jednej zabawki spośród tych znajdujących się w kole i opisaniu jej, a dzieci miały odgadnąć o której zabawce jest mowa.

W trzecim zadaniu przedszkolaki na podstawie kilku informacji miały zidentyfikować osoby o których mowa, np. dzieci z białych koszulkach wchodzą do koła, lub dzieci z butami w groszki wchodzą do koła, itp.

Na tym zajęciu dzieci dowiedziały się, że możemy rozpoznawać osoby i rzeczy przy pomocy niewielu informacji. Ważne żeby te informacje były charakterystyczne dla danej postaci lub rzeczy – najlepiej je opisywały. Również komputer wykorzystuje najważniejsze informacje do analizowania i wyciągania wniosków.

Na koniec poruszaliśmy się wg wskazówek, które zadawała jedna grupa drugiej, w oparciu o wykręcone na kole wskazówki. 

Zajęcie przeprowadzone w oparciu o scenariusz „Smyki kodują w przedszkolu”

 

537 total views, 1 views today