ZAJĘCIA METODĄ Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

20 lutego 2018

GRAFIK SPOTKAŃ DLA RODZICÓW:

PONIEDZIAŁEK  –  GODZ. 13:00 

 • 3.12.2018 r. 
 • 21.01.2019 r.
 • 11.02.2019 r.
 • 18.03.2019 r.        
 • 08.04.2019 r.
 • 13.05.2019 r.
 • 03.06.2019 r.        

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, a prowadzą je panie: Bogumiła Pęzioł i Jolanta Czarnecka – Kuka.

Trochę informacji o tej metodzie…

Weronika Sherborne była angielską terapeutką, nauczycielką wychowania fizycznego. W latach 60-tych wypracowała własny system ćwiczeń. Ma on zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Ćwiczenia te wywodzą się ze szkoły Rudolfa Labana i z doświadczeń własnych, a znane są pod nazwą Ruchu Rozwijającego. Nazwa ruchu rozwijającego wyraża główną ideę metody: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. 

Stosowanie metody ruchu rozwijającego przynosi korzyści dla dzieci:

 • wspomaga rozwój,
 • wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej,
 • czy współdziałania z partnerem,
 • pozwala wykorzystać nagromadzoną energię, wykorzystać siłę,
 • uczy koncentrowania się na wykonywanym zadaniu,
 • wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu.

Zdaniem autorki tej metody wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby:

 • pragną poczuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować
 • odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktu z innymi.

Zaspokojenie tych potrzeb – dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu.

Weronika Sherborne w metodzie Ruchu Rozwijającego wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
 • ćwiczenia twórcze.

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie opierają się na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci, a szczególnie dla dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej.

W metodzie ruchu rozwijającego dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje. Metoda ta jest prosta, naturalna i możliwa do zastosowania w każdych warunkach, bez konieczności używania przyrządów.

Ćwiczymy boso, w niekrępujących ruch strojach, na podłodze, w niskich bezpiecznych pozycjach (jak kto może) i bez elementów współzawodnictwa. Po intensywnym wysiłku stosujemy odpoczynek i relaks.

Ze względu na swą prostotę, naturalność i możliwość stosowania jej w każdych warunkach, jest to metoda dla każdego. Każdy może w niej uczestniczyć w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe. Nie ma słabszych, gorszych, czy smutnych. Wszyscy są aktywni, radośni i zwycięscy. Każdemu coś się uda, każdy zostanie pochwalony i zachęcony do wysiłku.

Literatura:

 1. M. Bogdanowicz, D. Okrzesik ,,Opis i panowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” , Gdańsk 2005r.
 2. M. Bogdanowicz, B. Kisiel ,,metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, Warszawa 1992r.

1,030 total views, 1 views today